Dispatcher Paragon

Monitoring kosztów druku z Dispatcher Paragon. Rozwiązanie Dispatcher Paragon pozwala zmniejszyć o połowę koszty druku biurowego, dzięki precyzyjnemu zliczaniu i wycenie wartości wytwarzanych dokumentów. W efekcie firma może skutecznie kontrolować wydatki na druk i kopiowanie oraz – analizując obciążenie poszczególnych urządzeń – lepiej planować inwestycje w sprzęt biurowy.

Dispatcher Paragon umożliwia redukcję kosztów druku w firmie nawet o 50%!

Zapewniają jednocześnie bardziej racjonalne planowanie wydatków na materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych. System Dispather Paragon monitoruje i zlicza wszystkie wydruki oraz kopie wykonane na zainstalowanych w biurze urządzeniach sieciowych oraz lokalnych (czyli podłączonych bezpośrednio do komputera). System oddzielnie wycenia strony kolorowe i czarno-białe, nawet w obrębie jednego zadania, a koszt wydruku jest szacowany m.in. na podstawie kosztów eksploatacji urządzenia na którym jest on wykonywany. Administrator może w dowolnej chwili sprawdzić rozkład kosztów druku z wyszczególnieniem konkretnych użytkowników, działów lub innych komórek firmy.

System Dispather Paragon przesyła generowane raporty na wybrany adres e-mail bądź zapisuje je we wskazanym katalogu w formatach XLS, CSV, XML i HTML. Raporty te są podstawą do długookresowych statystyk i analiz.

System Dispather Paragon umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom sprzętu drukująco-kopiującego. Administrator w zależności od potrzeb ustala, którzy pracownicy mogą drukować i kopiować w kolorze, a którzy jedynie w trybie monochromatycznym. System zezwala także na wprowadzanie limitów druku dla konkretnych działów bądź użytkowników systemu. W tym celu należy zdefiniować miesięczną kwotę, jaką poszczególne osoby lub zespoły mogą wykorzystać na wytwarzanie dokumentów. Aby system sprawdził, czy dany pracownik ma uprawnienia do skorzystania z urządzenia wystarczy, że wprowadzi kod do specjalnego terminala. Autoryzacji można również dokonać za pomocą odpowiedniej karty lub na podstawie linii papilarnych.

Rozwiązanie Dispather Paragon znajduje szerokie zastosowanie w firmach, gdzie istotną rolę odgrywa druk poufny. Bardzo przydatną funkcją systemu Dispather Paragon jest tzw. wydruk podążający. Jeśli drukarka lub kopiarka z której zamierza skorzystać użytkownik jest zajęta, system przekierowuje zadanie na inne urządzenie. Eliminuje to konieczność oczekiwania na dokumenty, co wpływa korzystnie na wydajność pracy.

Interesuje Cię nasz
serwis? 
Skontaktuj
się z nami!

Skorzystaj z formularza obok lub zadzwoń

226 782 044

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!

Nasz konsultant skontaktuje się w ciągu 24 godzin.