Dzierżawa Konica Minolta

Dzierżawa to bardzo popularna forma posiadania sprzętu drukującego, z której korzystają często nie tylko firmy, ale również instytucje, szkoły i urzędy. Zamiast kupować urządzenie, wystarczy podpisać umowę dzierżawy, na podstawie której można otrzymać urządzenie do użytkowania.

Dzierżawa kserokopiarek i drukarek

Opłata dzierżawna uzależniona jest od wartości danego urządzenia oraz ilości wykonywanych miesięcznie wydruków. W przypadkach deklaracji wykonywania przez dzierżawcę dużej ilości wydruków, odstępujemy od miesięcznej opłaty czynszowej. W cenę dzierżawy wliczony jest wówczas pełny koszt materiałów eksploatacyjnych oraz usług związanych z serwisowaniem kopiarki (z wyłączeniem papieru).

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu dzierżawionych urządzeń w atrakcyjnych cenach.

Ogólne warunki dzierżawy:

Czas trwania umowy dzierżawy wynosi od 12 do 36 miesięcy

W przypadku awarii maszyny, której naprawa zajmie powyżej 48h zapewniamy urządzenie zastępcze posiadające takie same parametry techniczne

Opłata miesięczna stanowi sumę opłaty czynszowej oraz opłaty za wykonane kopie (zgodnie z warunkami umowy)

Opłata w ramach umowy serwisowo-materiałowej jest uzależniona wyłącznie od ilości wykonanych w miesiącu kopii

Cena za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia (tj.: materiały i części eksploatacyjne, konserwację i naprawy, z wyłączeniem papieru), bez względu na stopień pokrycia drukowanych stron

Prawo pierwokupu urządzenia po zakończeniu umowy dzierżawy lub gwarancja wymiany urządzenia na nowe

Szybkość reakcji serwisu skrócona do realnego minimum 4 godzin (na terenie miasta Warszawa)

W ramach dzierżawy otrzymują Państwo:

Brak potrzeby angażowania środków finansowych na zakup urządzenia

Dopasowany miesięczny limit wydruków do wykorzystania

Możliwość wstawienia dodatkowego urządzenia w okresie wzmożonej eksploatacji drukarki

Gwarancja utrzymania kosztów eksploatacji maszyny na stałym poziomie

Stawka za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia z wyłączeniem papieru

Dostawa wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych w ramach umowy

Dzierżawa umożliwia zaplanowanie wydatków w firmie

Jedna faktura miesięcznie zawiera wszystkie koszty eksploatacji

Cały koszt opłaty czynszowej i eksploatacyjnej księgowana jest jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania

Przykładowa kalkulacja kosztów
Urządzenie A3 mono z duplexem kopiarko drukarka | Konica Minolta 7222 czas trwania 36 miesięcy

3200 PLN

WARTOŚĆ URZĄDZENIA

130 PLN

OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZOWA

5 GROSZY

CENA ZA 1 WYDRUK OKREŚLONA W UMOWIE

3% WARTOŚCI

OPCJA WYKUPU URZĄDZENIA

Skontaktuj się
z nami!

Posiadasz jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz numeru telefonu, adres e-mail oraz adres naszego stacjonarnego biura.

226 782 044 INFO@KONICAMINOLTA.INFO.PL
MADAX Plus Sp. z o.o.
ul. Karczewska 12
04-112 Warszawa

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!

Nasz konsultant skontaktuje się w ciągu 24 godzin.